Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Nieuwbouw Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen-Noord (juli 2011 - juni 2012)

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) is voornemens het ziekenhuis aan de Koudekerkseweg te Vlissingen te verplaatsen naar een nieuwe locatie nabij de Woonboulevard De Mortiere te Middelburg. Arcus Projectontwikkeling heeft in juni 2011 opdracht gekregen om hiervoor een voorontwerp-bestemmingsplan op te stellen. Gelijktijdig met de planologische onderzoeken was het wenselijk een integrale planning op te stellen waarbij 3 trajecten van contractvormen, planologie en uitvoering werden ingebracht. Gelet op de maatschappelijke impact van de verhuizing van het ziekenhuis en de diverse belangen van beide gemeenten was het noodzakelijk om een intensief communicatieproces te verzorgen waarbij de verschillende belangen van partijen zijn ingebracht en ingepast.

Arcus Projectontwikkeling heeft ons verzocht deze begeleiding van dit onderdeel van het projectproces te begeleiden. Dit traject is in juni 2012 met succes afgerond. Partijen zijn echter na goed overleg, in de samenwerking niet verder gegaan.  

  • Tijdlijn ADRZ
  • Voorblad 2 februari 2012
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Admiraal De Ruyter Ziekenhuis