Aline van Opdurp

Allround projectmanager

Ik heb inmiddels bijna 25 jaar overheidservaring, met name op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling. Ik heb deze opgebouwd  bij verschillende overheidsinstanties, waarbij ik zowel  verandermanager, lijnmanager als projectmanager was.  Collega’s typeren mij als een daadkrachtige projectleider met een kritisch oog voor de binnenshuis vaak complexe organisatorische en/of beleidsvraagstukken. Samenwerking, betrokkenheid, creativiteit en vasthoudendheid zijn begrippen die mijn werkwijze typeren. In mijn werkzaamheden streef ik een “plus” te brengen. Ook in een project waar pijnlijke consequenties de overhand hebben, zie ik het als een uitdaging om te kijken op welke wijze er een positieve kwinkslag gegeven kan worden. Daarnaast is mijn ideologie om naast de 'klus-te-klaren' over en weer kennis over te dragen. 

Aline van Opdurp