Bedrijventerrein Veensesteeg Noord

In opdracht van de gemeente Aalburg begeleiden wij de ontwikkeling van 10 hectare (subregionaal) bedrijventerrein. Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld door een drietal ontwikkelaars. Naast de realisatie van het bedrijventerrein wordt tevens een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd.  Met name dit laatste onderdeel, de ontsluitingsweg,  is de kracht van deze ontwikkeling. Dit onderdeel dient namelijk én het bedrijventerrein maar levert ook een belangrijke bijdrage aan een goede en veilige verkeersontsluiting van de kern Veen.

Het bestemmingsplan Veensesteeg Noord is zonder beroepsprocedure onherroepelijk geworden. De uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Voor dit project  begeleiden wij, de aankoop van diverse percelen, het volledige planologisch proces, de samenwerkingscontracten tussen partijen, het aanbestedingsproces, de inspraakprocedures en de gesprekken met de diverse overheden.

Bedrijventerrein Veensesteeg Noord Bedrijventerrein Veensesteeg Noord