Deelproject Brede School "Kindcentrum De Bogert"

Binnen het project Zuidrand Eethen is de Brede School “Kindcentrum De Bogert” een bundeling van maatschappelijke voorzieningen. In het kader van de begeleiding van de bestemmingsplanprocedure heeft er veel (voor)overleg plaatsgevonden tussen de gebruikers, belanghebbenden en verschillende vakafdelingen over de Brede School. Vanwege onze betrokkenheid en (achtergrond)kennis van de Brede School hebben wij in opdracht van de gemeente Aalburg de nadere uitwerking van programma’s van eisen tot een uitgewerkt ontwerp, begeleidt. De start is een vlekkenplan van de verschillende programma’s van verschillende gebruikers, het resultaat is een uitgewerkt architectonisch ontwerp waar alle gebruikers aan mee hebben gewerkt en de architect direct aan tafel heeft mee getekend. Zoveel mogelijk ruimtes (binnen en buiten) worden gezamenlijk gebruikt waardoor de kosten, in verhouding tot het resultaat, voor de partijen relatief laag kunnen blijven.

Samenwerking is in dit begeleidingstraject het toverwoord, de samenwerking heeft geleid tot een samenwerkingsconvenant waar afspraken over het ruimtegebruik duidelijk in verwoord zijn. Het direct aan tafel zitten met de juiste personen van de betrokken partijen, heeft als resultaat dat het ontwerp gezamenlijk tot stand is gekomen en hierdoor ook door iedereen gedragen wordt. De dank voor dit proces gaat uit naar: Woonservice Meander als eigenaar van de Brede School “Kindcentrum De Bongert”, de huurders zijn: de gemeente Aalburg, basisschool Prins Willem Alexander school, Kindercentrum Camelot, Peuterspeelzaal De Snatertjes, de bibliotheek Altena en voetbalvereniging GDC.

Deelproject Brede School Deelproject Brede School