Deelproject De Veense Put

De Veense Put is een recreatiegebied met ca. 170 recreatiewoningen en eigendom van ca. 200 leden. Het gebied is hoofdzakelijk gelegen op een landtong in de prachtige water- en natuurrijke uiterwaarden van de Afgedamde Maas te Veen. De landtong is in de loop der jaren intensief bebouwd en vraagt nu om handhaafbare bestemmingsplanregels die tevens leiden tot een kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering behelst hoofdzakelijk de verbetering van de toegankelijkheid, brandveiligheid en stabiliteit. Getoetst aan de regels van het vigerend bestemmingsplan zijn er illegale gevallen van bebouwing en gebruik aanwezig. Voor het gebruik is dit opgelost doormiddel van (persoons- en plaatsgebonden) ontheffingen en (tijdelijke) ontheffingen. Voor de aanwezige illegale bebouwing wordt een uitvoeringsplan opgesteld naar aanleiding van de nieuwe handhaafbare bestemmingsplanregels.

Inmiddels zijn de eerste vergunningen voor de aanlegwerkzaamheden ten behoeve van het stabiliseren van de landtong door de gemeente Aalburg, verleend. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de landtong stabiel te maken.

Dit project verkeerd momenteel in een afrondende fase en zal binnenkort intern worden overgedragen.

Deelproject De Veense Put Deelproject De Veense Put