Deelproject MFA Groeneweg Veen

In opdracht van de gemeente Aalburg begeleiden wij het project MFA Groeneweg Veen. Dit betreft de realisatie van een Multifunctionele accommodatie waar meerdere partijen en gebruikers zich zullen gaan vestigen. Vanuit het majeure project De Veense Plassen is het MFA Groeneweg Veen één van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. Het terrein wordt de nieuwe thuisbasis voor voetbalvereniging Achilles Veen, er wordt een nieuw multifunctioneel dorpshuis gerealiseerd (met de vestiging van het dorpshuis, horeca, sport en overige mogelijkheden binnen de maatschappelijke functie), een waterberging ten behoeve van de kern Veen en een ruimtelijke afronding van de zuidzijde van Veen. Het terrein wordt gerealiseerd door de gemeente Aalburg, de gebouwen worden in samenwerking met de gemeente, gerealiseerd door voetbalvereniging Achilles Veen (middels bijzonder vorm van garantstelling richting de BNG en gemeente door derden) en een investeerder.

De werkzaamheden voor deze ontwikkeling zijn van ‘a tot z’ te noemen: van onderhandeling en aankoop gronden, tot uitvoeren van gebiedsspecifieke onderzoeken (met in het bijzonder de gevonden brisantgranaat bij opsporing naar niet gesprongen explosieven), begeleiding van de bestemmingsplanprocedure (looptijd <6 maanden), opstellen van een uitvoerig Programma van Eisen, begeleiding en onderhandelingen bijzondere methode van aanbesteding in de vorm van een Enginering & Contracting constructie, opstellen en sluiten van realisatieovereenkomst (inclusief aktes van borgstellers en akte van recht van opstal) tot het bewaken van de gemaakte afspraken omtrent het Programma van Eisen, budget en planning in de uitvoeringsfase.

Mede dankzij een zorgvuldig intensief communicatietraject en een strakke regie op de planning, is het gelukt om het bestemmingsplan binnen 6 maanden (onherroepelijk) vast te stellen. De uitvoering is kort daarna gestart om het groeiseizoen van de twee natuurgrasvelden nog optimaal te kunnen benutten. Het weer zat dit jaar gelukkig mee en de grasmatten liggen er goed bij. De inrichting van het sportpark is nagenoeg klaar en wacht nu op het afronden van de accommodaties van Achilles Veen en het Dorpshuis.

 • Binnenzijde Dorpshuis feb 2014
 • Entree dorphuis feb 2014
 • inrichtingstekening tbv de uitvoering
 • Bouwbord aanleg MFA
 • slaan eerste paal vv Achilles
 • Aanzicht clubaccommodatie Achilles veen
 • Zicht vanaf kantine Achilles Veen recht vooruit
 • Zicht vanaf kantine Achilles Veen richting parkeerplaatsen
 • slaan eerste paal multifunctioneel Dorpshuis Veen
 • Bouwlocatie Dorpshuis - okt 2013
 • impressiebeeld multifunctioneel Dorpshuis Veen
Deelproject MFA Groeneweg Veen Deelproject MFA Groeneweg Veen