Deelproject ontwikkellocatie 'Waterfront De Veene'

Een bijzonder gebied, een uniek project.
Binnen het majeure project De Veense Plassen, is de ontwikkellocatie Waterfront De Veene, deelproject 2,  wel  ‘de kers op de taart’ te noemen. Wat nu nog het thuis is van voetbalvereniging Achilles Veen,  en gelegen in de uiterwaarden van de Afgedamde Maas bij het rivierendorp Veen, wordt omgetoverd tot een bijzonder woongebied in een natuurrijke setting. Dat dit geen loze kreet is bewijst de uitgebalanceerde mix van ca. 24  woningen, 1 ha (te ontgraven) water en 6 ha nieuwe natuur aansluitend op 5 ha bestaande natuur.  Niets aan dit plan is standaard. Gemeente en ontwikkelaar Bax Van Kranenburg Kwetters B.V. gaan dan ook zeer zorgvuldig om met de kwaliteiten van dit kansrijke gebied. Werkend aan het ontwerp van dit plan, worden de kwaliteiten zichtbaar gemaakt en versterkt, zodat ook straks iedereen de  gebiedseigen punten c.q. plekken in het gebied herkent en de beleving van het bijzondere woongebied optimaal zal kunnen ervaren.  

Welk steentje dragen wij bij?
Vanaf 2008 zijn wij betrokken bij het tot stand komen van de visie voor dit gebied. Het verkrijgen van toestemming om in de uiterwaarden een woongebied te mogen ontwikkelen is uniek en heeft tijd nodig gehad om de bijzondere voorwaarden die hieraan kleven goed uit te werken. Ontwikkelaar Bax Van Kranenburg Kwetters B.V. en gemeente Aalburg hebben in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin de kaders van deze ontwikkeling zijn verwoord. Onze rol hierbij  is hun beiden, ontwikkelaar en gemeente, te begeleiden in de visieontwikkeling, grondaankopen, onderhandelingen met overheden omtrent voorwaarden, planologisch proces, regieplan, wijze van uitvoering van het werk tot aan het traject van de omgevingsvergunningen.
Na jaren van overleg met provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf, waterschap Rivierenland, waterleidingmaatschappij Dunea, pachters, natuurbeschermingsorganisatie Altenatuur en diverse onderzoeken later, staan we nu aan de vooravond om de ideeën met de omgeving te delen. Samen met de ontwikkelaar en stedenbouwkundig bureau wordt een voorontwerp-bestemmingsplan voorbereid dat eind 2013 of uiterlijk begin 2014 de inspraak in zal gaan.

Middels de volgende link kunt u het voorontwerpbestemmingsplan 'Waterfront De Veene' te Veen (inclusief bijlagen) raadplegen: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0738.BP6011-VO01

  • luchtfoto huidige situatie
  • proces planvorming 2009-2012
  • Sfeerbeeld richting de Afgedamde Maas, feb 2014
  • sfeer- en referentiebeelden
Deelproject ontwikkellocatie 'Waterfront De Veene' Deelproject ontwikkellocatie 'Waterfront De Veene'