Deelproject Wijzigingsplan De Driesprong

Tijdens het bestemmingsplanproces heeft een burger een inspraakreactie ingediend om zijn individuele plannen te betrekken in de gebiedsontwikkeling Zuidrand Eethen. Het betreft de wens om een bestaand agrarisch bedrijf te wijzigingen naar een drietal woonkavels. Door het maken van de juiste afspraken ontstond er een win-win situatie voor zowel de gemeente Aalburg, het plan Zuidrand Eethen als voor het burgerinitiatief. Milieutechnisch: de agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, stedenbouwkundig: een juiste afronding van bebouwd gebied richting het achterliggende buitengebied, verkeerskundig: de verkeersstructuur voor de gehele Zuidrand wordt ontsloten op de bestaand verkeersstructuur zonder doodlopende wegen en landschappelijk: door de landschapsinvestering ontstaat er een investering in een boomgaard en een dorpsbrinkje richting het buitengebied.

Het burgerinitiatief is opgenomen als wijzigingsbevoegdheid in het plan Zuidrand Eethen omdat het initiatief nog niet concreet genoeg was. Een jaar later is onder onze begeleiding de wijzigingsbevoegdheid uitgewerkt tot een concreet wijzigingsplan met een anterieure overeenkomst en bijbehorende exploitatiebijdragen. 

Deelproject Wijzigingsplan De Driesprong Deelproject Wijzigingsplan De Driesprong