Nieuwstraat te Veen

De kern Veen kenmerkt zich door een grote handelsgeest. Dit levert in de bestaande standaard regels voor woningen en bedrijven problemen op. Niet voor niets dat de gemeente Aalburg dan ook ons heeft gevraagd om  voor deze nieuwbouwwijk, een passende oplossing te vinden. 

Het deelproject Nieuwstraat maakt onderdeel uit van het majeure project De Veense Plassen. Het deelproject Nieuwstraat behelst 32 woningen en biedt daarnaast nog uitbreidingsmogelijkheden voor een bestaand autoschade herstelbedrijf. De ontwikkeling betreft  een samenwerking tussen de Ruimte-voor-Ruimte CV II ontwikkelmaatschappij, autoschadeherstelbedrijf Cornet-Veen en de gemeente Aalburg. Het plan omvat 32 bijzonder ruime woningen, waarvan 16 met een Ruimte-voor-Ruimte titel, en kenmerkt zich daarnaast door een bijzondere bijgebouwregeling .
De ruime bijgebouwregeling biedt ruimte voor (kleinschalige) bedrijven en beroepen aan huis, die niet gehuisvest kunnen worden op het bedrijventerrein maar  wel passen binnen het woonkarakter van de wijk.  Hiervoor zijn naast de regels bijzondere beeldkwaliteitkaders opgesteld.

Het project wordt door ons begeleid vanaf de initiatieffase tot aan de bestek fase van het openbaar gebied. De werkzaamheden betreffen grondaankopen, het opstellen van anterieure samenwerkingsovereenkomsten, het begeleiden van de bestemmingsplanprocedure inclusief inspraak, zienswijze en een hoger beroep bij de Raad van State.
Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en de uitvoerende werkzaamheden zullen in 2014 van start gaan.

  • stedenbouwkundig plan
  • nadere eisen beeldkwaliteit
  • verbeelding bestemmingsplan
  • reclamebord op locatie
Nieuwstraat te Veen Nieuwstraat te Veen