Opdurp Management


Onze kenmerken

Ondernemend werken binnen een overheidsorganisatie is niet altijd eenvoudig. Anderzijds is het voor een ondernemer lastig het politiek bestuurlijk proces te begrijpen, laat staan een ontwikkeling tot besluitvorming te brengen. Deze organisaties spreken over het algemeen een geheel andere taal. Wij spreken zowel de taal van de overheid als die van de ondernemer.

Opdurp Management is een onderneming die binnen de bestuurlijke overheidsprocessen haar weg weet te vinden. Klein of groot, een project is naar onze mening altijd uniek en vraagt specifieke aandacht.Wij stellen samen met de opdrachtgever(s) een heldere integrale projectbeschrijving op en gaan hiermee vervolgens daadkrachtig te werk.  Onze ambities gaan uit naar projecten op het gebied van Woonbeleid, Ruimtelijke Ordening en Organisatiemanagement.

 

Opdurp Management