Project Zuidrand Eethen

In opdracht van de gemeente Aalburg werd gestart met de uitbreiding van een voetbalveld en vernieuwing van de kleedkameraccommodatie bij voetbalvereniging GDC (Genderen Drongelen Combinatie) te Eethen. Door een integrale aanpak, in samenspraak met Woonservice Meander, verenigingen en dorpsbewoners, is de ontwikkeling uitgegroeid tot een totale gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van Eethen. De kansen om meerdere maatschappelijke functies in Eethen te koppelen zijn uitgewerkt tot het concept van een Brede School. Binnen de Brede School Eethen worden de volgende functies gehuisvest: voetbalvereniging, basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gymzaal en een bibliotheekvoorziening. Meer informatie over de uitwerking van de Brede School, vindt u onder deelproject Brede School. Naast de maatschappelijke functies wordt er tevens ingespeeld op de vraag starters- en seniorenwoningen en een kleinschalige supermarktvoorziening. Om in te kunnen spelen op de vraag naar woningentypologieën worden er totaal circa 90 woningen (115 nieuwbouw waarvan 25 geherstructureerd worden) toegevoegd aan de kern Eethen.

De bestemmingsplanprocedure is binnen een jaar doorlopen, na vaststelling is er een hoger beroep ingediend bij de Raad van State. Uitspraak van de Raad van State was dat het hoger beroep op ieder punt ongegrond is verklaard waardoor het bestemmingsplan een jaar na vaststelling onherroepelijk is geworden.
Tijdens de inspraakprocedure is er een burgerinitiatief aan de westzijde van de Zuidrand, middels een wijzigingsbevoegdheid, toegevoegd aan het plangebied. Door de krachten te koppelen aan het project Zuidrand Eethen, ligt er nu een juiste afronding en een goede verkeersontsluiting van de Zuidrand. Meer informatie over dit deelproject, vindt u onder deelproject De Driesprong.

Voor de totale gebiedsontwikkeling is totaal ruim 1,2 miljoen euro aan subsidie behaald. Het aanvragen, begeleiden, rapporteren en de verantwoording van de subsidievoorschriften zijn tevens door ons begeleid. Naast de begeleiding van de ontwikkeling, het bestemmingsplan en subsidieaanvragen, is door ons de anterieure samenwekingsovereenkomst met bijbehorende grondexploitatie begeleid.

 

Project Zuidrand Eethen Project Zuidrand Eethen